nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Na czym polega prawo służebności
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Na czym polega prawo służebności

Jakie rodzaje służebności funkcjonują w polskim systemie prawa?

Służebności są ograniczonymi prawami rzeczowymi, których celem jest zwiększenie użyteczności nieruchomości lub jej części (tzw. nieruchomość władnąca) lub zaspokojenie potrzeb określonej osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie zakresu (sposobu) korzystania z innej nieruchomości, zwanej obciążoną.

Kodeks cywilny ustanawia trzy rodzaje służebności: gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu - nowe ograniczone prawo rzeczowe dodane nowelizacją k.c., która weszła w życie 3 sierpnia 2008 r.

Służebność gruntowa przyznaje właścicielowi nieruchomości władnącej prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej w określonym zakresie bądź też ogranicza prawa właściciela nieruchomości obciążonej do wykonywania określonych działań lub uprawnień przysługujących mu dotąd względem jego nieruchomości. Przykładem służebności gruntowej czynnej jest np. służebność przechodu lub przejazdu przez sąsiednią nieruchomość.

Głównym źródłem powstania służebności jest umowa właścicieli nieruchomości, przy czym oświadczenie właściciela nieruchomości obciążanej zawsze wymaga aktu notarialnego (także przy ustanawianiu służebności osobistych i przesyłu). Wymóg ten nie dotyczy oświadczenia właściciela nieruchomości władnącej. Źródłem powstania służebności może być też orzeczenie sądowe, decyzja administracyjna (w trybie wywłaszczenia nieruchomości) lub zasiedzenie. Dla ustanowienia służebności nie jest konieczne sąsiedztwo nieruchomości - w określonych okolicznościach służebność może dotyczyć nieruchomości oddalonych. Służebność gruntowa jest prawem związanym z własnością nieruchomości, co oznacza, że nie może być przedmiotem niezależnego od nieruchomości obrotu.

Służebności osobiste obciążają nieruchomości w zakresie podobnym do służebności gruntowych, jednak w odróżnieniu od nich mogą być ustanawiane wyłącznie na rzecz osób fizycznych (służebność mieszkania). Ich celem jest zaspokojenie osobistych potrzeb uprawnionego i jego bliskich. Przy ustalaniu służebności osobistej i sposobu jej wykonywania uwzględniać należy, w braku innych danych, obok zasad współżycia społecznego i miejscowych zwyczajów także osobiste potrzeby uprawnionego. Służebność osobista może powstać w drodze umowy, orzeczenia sądowego, w drodze rozporządzenia testamentowego etc.

Służebność przesyłu może zostać ustanowiona wyłącznie na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp., nienależących do części składowych nieruchomości, lecz wchodzących w skład przedsiębiorstwa i tylko w zakresie zgodnym z przeznaczeniem ww. urządzeń.

Źródło: http://www.gazetaprawna.pl

drukuj stronę   2009-02-11