nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Jak zmieni się sposób zabezpieczenia roszczeń hipoteką
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Jak zmieni się sposób zabezpieczenia roszczeń hipoteką

Czy planowana nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece ułatwi stosowanie instytucji hipoteki w praktyce.

Jedna hipoteka będzie mogła zabezpieczyć kilka wierzytelności przysługujących temu samemu wierzycielowi z tytułu różnych stosunków prawnych, a nawet kilka wierzytelności przysługującym różnym podmiotom. Natomiast jedynie poprzez zmianę treści hipoteki będzie można zastąpić zabezpieczoną wierzytelność inną, ale należącą do tego samego wierzyciela, jeżeli nie łączy się to z podwyższeniem sumy hipoteki określonej we wpisie.

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. Stanowi on najdalej idącą wizję ustawodawcy w zakresie kompleksowej reformy hipoteki z wyraźnie widoczną intencją dostosowania tej instytucji do aktualnych potrzeb rynkowych.

Projekt proponuje odstąpienie przez ustawodawcę od dotychczasowego podziału hipoteki na zwykłą i kaucyjną. Zmiany mają uprościć instytucję hipoteki, a także ułatwić jej stosowanie w obrocie. Wprowadzając nową definicję legalną hipoteki, ustawodawca oparł jednocześnie jej nową konstrukcję na modelu dotychczasowej hipoteki kaucyjnej, obejmując jej zakresem również roszczenia o odsetki, świadczenia uboczne oraz koszty postępowania. Jednocześnie celem ograniczenia występowania ryzyka tzw. nadzabezpieczenia wierzytelności poprzez obciążanie nieruchomości przez strony w stopniu większym niż jest to uzasadnione rozmiarem wierzytelności głównej oraz roszczeń ubocznych, ustawodawca wyposażył właściciela obciążonej nieruchomości w tzw. roszczenie o zmniejszenie sumy hipoteki.

Nowatorskim rozwiązaniem jest możliwość zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytelności przysługujących temu samemu wierzycielowi z tytułu różnych stosunków prawnych, a także zabezpieczenie jedną hipoteką kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom. Natomiast drugi z powyższych przypadków ograniczony został jednak wyłącznie do wierzytelności służących sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia. Chodzi np. o wierzytelności należące do konsorcjum wierzycieli. Zakłada się przy tym konieczność powołania tzw. administratora hipoteki wykonującego prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego wprawdzie we własnym imieniu, lecz na rachunek wierzycieli.

Zabezpieczona wierzytelność będzie mogła zostać zastąpiona inną wierzytelnością. Muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

• obie wierzytelności powinny należeć do tego samego wierzyciela,

• nie zostaje podwyższona suma hipoteki określona we wpisie,

• zmienia się tylko treść hipoteki.

Możliwe więc będzie wielokrotne wykorzystanie tej samej hipoteki.

Źródło: http://www.gazetaprawna.pl/

drukuj stronę   2009-02-20