nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Jak w zeznaniu rozliczyć sprzedaż nieruchomości
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Jak w zeznaniu rozliczyć sprzedaż nieruchomości

Podatnik, który sprzedał w 2008 roku mieszkanie, musi je rozliczyć w zeznaniu rocznym. Ostatnim dniem na złożenie zeznania jest 30 kwietnia. Rodzaj formularza, jaki musi złożyć, zależy od daty nabycia zbywanego domu.

Podatnicy, którzy w ubiegłym roku sprzedali dom lub mieszkanie, będą musieli taką transakcję wykazać przed urzędem skarbowym w zeznaniu podatkowym. Rodzaj formularza będzie zależał od tego, kiedy zbywana nieruchomość została nabyta. Podatnicy mają do wyboru cztery zeznania: PIT-23, PIT-36, PIT-36L, PIT-38.

Sprzedaż mieszkania lub domu nabytych do 31 grudnia 2006 r. trzeba wykazać w PIT-23. Podatnicy, którzy sprzedają nieruchomości kupione w latach 2007-2008, wykażą tę transakcję na jednym z wybranych zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-38. Zupełnie nowy formularz wykorzystają podatnicy, którzy sprzedali nieruchomości kupione w tym roku. Oni będą musieli składać PIT-39. Ale to zeznanie po raz pierwszy zostanie złożone w rozliczeniu za 2009 rok. Ostatnim dniem na jego złożenie będzie 30 kwietnia 2010 r.

Zeznanie PIT-23 składane jest w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości. Pozostałe deklaracje składa się do 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Trzeba pamiętać, że dochodu (przychodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Do tej zasady dostosowane są też formularze podatkowe. W zeznaniach znajdują się bowiem oddzielne rubryki przewidziane na wpisanie transakcji związanej ze zbyciem nieruchomości. Co ważne, w PIT-36, PIT-36L i PIT-38 - czyli dla nieruchomości sprzedawanych w 2008 roku, ale nabytych w latach 2007-2008 - wpisuje się jedynie wysokość podatku, jaki trzeba zapłacić od sprzedaży mieszkania lub domu. Zatem podatnik musi obliczyć 19 proc. z uzyskanego z transakcji dochodu. Dochód to przychód minus koszty uzyskania przychodów.

Przepisy ustawy o PIT przewidują, że przy zbyciu nieruchomości podatnik ma prawo uwzględnić określone koszty uzyskania przychodów. Będą to m.in. udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wysokość wskazanych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Ważne!

Wysokość PIT od zbycia nieruchomości zależy od daty jej nabycia. Przy sprzedaży nieruchomości nabytych do końca 2006 roku wynosi 10 proc. i płacony jest od przychodu, przy nabytych od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. podatek płacony jest od dochodu i wynosi 19 proc.

Podstawa prawna

● Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. i od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Źródło:  http://www.gazetaprawna.pl/

drukuj stronę   2009-04-27