nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Czy pośrednik otrzyma zaświadczenie
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Czy pośrednik otrzyma zaświadczenie

Pośrednik zobowiązał się do znalezienia kupca na moją działkę. Czy może mnie również wyręczyć przy zbieraniu dokumentów wymaganych przez notariusza do sporządzenia aktu notarialnego?

 

Tak

Pośrednik wykonujący czynności w związku z zawartą umową z klientem o pośredniczenie w obrocie konkretną nieruchomością ma prawo pobierać odpowiednie odpisy, wypisy i zaświadczenia potrzebne przy sfinalizowaniu umowy  kupna - sprzedaży. Ma również prawo wglądu do ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, tabel taksacyjnych i map taksacyjnych, planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do ewidencji ludności oraz rejestrów członków spółdzielni mieszkaniowych. Dlatego właściciel nieruchomości wystawionej do sprzedaży nie musi osobiście uzyskać np. wypisu z księgi wieczystej potwierdzającego, że przysługuje mu prawo własności do niej. Może wyręczyć go w tym pośrednik, któremu urzędnik z wydziału wieczystoksięgowego w sądzie musi taki wypis wydać.

Podstawa prawna: Art. 181 ust. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, póz. 2603 z późn. zm.).

Źródło: Tygodnik Płocki

drukuj stronę   2007-11-16