nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Podatek od wynajmu pokoi gościnnych
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Podatek od wynajmu pokoi gościnnych

Do przychodu uzyskanego z tytułu wynajmu pokoi gościnnych można zastosować kartę podatkową, a także opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), 19-proc. stawką liniową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 17 proc (jeżeli najem jest prowadzony jako działalność gospodarcza) lub 8,5 proc. (w ramach pobierania pożytków cywilnych z rzeczy). Taką odpowiedź przekazał urząd skarbowy na pytanie podatnika, które brzmiało: czy podatnik może do przychodu uzyskanego z wynajmu pokoi gościnnych zastosować opodatkowanie w formie karty podatkowej? Jaką inną formę podatnik może zastosować? Możliwość skorzystania z określonej formy opodatkowania zależy jednak od spełnienia określonych warunków. Podatnik, który skierował pytanie do urzędu skarbowego, miał prawo do karty podatkowej.

Stan faktyczny

Podatnik razem z małżonką prowadził gospodarstwo rolno-ogrodnicze i z tego tytułu opłaca podatek rolny oraz podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej. W grudniu 2003 r. nabył nieruchomość (sad), na której znajduje się dziewięć domków letniskowych zawierających łącznie 13 pokoi. Latem zamierzał wynajmować (bez wyżywienia) 12 pokoi turystom (jeden pokój przeznaczyć na recepcję) bez zatrudnienia pracowników, a przy pomocy dzieci.

Urząd przypomniał, że w myśl art. 23 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) kartę podatkową mogą opłacać także - na zasadach i warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. W części XII tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy pod pozycją 4 wymieniono usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Usługi te można prowadzić przy zatrudnieniu nie więcej niż dwóch pracowników lub dwóch pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

Dla kogo karta

Aby opłacać podatek w formie karty, podatnik musi spełnić następujące warunki:

  • złożyć wniosek o opodatkowania w tej formie, zgłaszając w nim prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
  • nie korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne, za które uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi,
  • nie prowadzić, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie,
  • nie wytwarzać wyrobów opodatkowanych akcyzą.

Pismo z 19 sierpnia 2005 r., Izba Skarbowa w Gdańsku (BI/005-1206/04).

Źródło: http://www.gazetaprawna.pl/

drukuj stronę   2007-11-30