nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Prawo użytkowania wieczystego ma swoje zalety
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Prawo użytkowania wieczystego ma swoje zalety

Chociaż instytucja użytkowania wieczystego ma wielu przeciwników, którzy nawołują do masowego uwłaszczenia - oddawanie gruntu przez właściciela inwestorowi na określony czas ma swoje uzasadnienie.

Użytkowanie wieczyste tworzy w miarę silne prawo dla inwestora, a jednocześnie zapewnia właścicielowi - czy będzie nim Skarb Państwa, czy gmina - możliwość wpływania na sposób zagospodarowania nieruchomości. Jest to bardzo ważne choćby z punku widzenia rozwoju lokalnego rynku czy dla danej społeczności. Właścicielowi trudno jest nakazać, by wybudował określony obiekt. Natomiast umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może określać, że ten, kto uzyskuje takie prawo do nieruchomości, zobowiązuje się wybudować np. szpital, stadion lub inny obiekt użyteczności publicznej. Jeśli inwestor nie wywiązuje się z umowy, istnieje dzisiaj możliwość rozwiązania tego prawa.

Z tego powodu wydaje mi się, że taka instytucja jest potrzebna. Może być to prawo użytkowania wieczystego w dzisiejszym kształcie lub innego rodzaju prawo, które pozwala inwestować na cudzej nieruchomości, a właścicielowi pozwala uzyskiwać z tego tytułu dochody i wpływać na to, w jaki sposób zostaje zagospodarowana nieruchomość. Wprawdzie dzisiaj opłaty z tytułu użytkowania wieczystego są wyższe niż wynosi cena nieruchomości, bo pierwsza opłata wynosi 25 proc. wartości nieruchomości, zaś opłata roczna wynosi 3 proc. wartości (w przypadku obiektów komercyjnych) za kolejne 98 lat. Są one jednak płacone sukcesywnie. Jest to więc korzystne również dla inwestora, który nie musi wpłacać od razu całej ceny za nieruchomość.

Zamiast prawa użytkowania wieczystego proponowane jest ograniczone prawo rzeczowe - prawo zabudowy. Występuje ono także w innych systemach prawnych. Takie prawo mogłoby być ustanawiane nie tylko przez podmioty - typu Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, ale mogłyby je ustanawiać także np. związki wyznaniowe będące właścicielami nieruchomości. Oddając grunt w prawo zabudowy - uzyskiwałyby z tego tytułu dochód.

Co pewien czas powraca idea powszechnego uwłaszczenia. W większości przypadków grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią własność gmin, dla których dochody z tytułu użytkowania wieczystego stanowią bardzo pokaźną pozycję w ich budżetach. A to się wiąże z kolei z ich zadaniami, których im przybywa. Konstytucja z jednej strony nakłada na gminy pewne obowiązki, ale z drugiej strony wyposaża je w pewien majątek. Gdybyśmy przyjęli powszechne z mocy prawa uwłaszczenie użytkowników wieczystych - dla gmin oznaczałoby to utratę ich dochodów. Z tego powodu Trybunał Konstytucyjny zakwestionował już uwłaszczenie nieodpłatne użytkowników wieczystych. Tylko w pewnych wypadkach nabycie gruntów nieodpłatnie przez użytkowników wieczystych jest uzasadnione, np. gdy nabywane było tytułem odszkodowania za inną nieruchomość.

Źródło:  http://www.gazetaprawna.pl/

drukuj stronę   2007-12-12