nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Architekt Archipelagu radzi – izolacyjność akustyczna domów jednorodzinnych
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Architekt Archipelagu radzi – izolacyjność akustyczna domów jednorodzinnych

Obowiązek uwzględnienie izolacyjności akustycznej przy projektowaniu budynków nakłada na projektanta rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W paragrafie 326 ust. 1 i 2 rozporządzenia znajduje się odwołanie do Polskiej Normie PN-B-02151-3 (Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych), określającej wymagane wartości izolacyjności akustycznej przegród i elementów budowli.

W przypadku budynków jednorodzinnych mamy do czynienia:

  • izolacją akustyczną przegród zewnętrznych, określaną w oparciu o parametry hałasu zewnętrznego
  • izolacją akustyczną przegród wewnętrznych w budynkach jednorodzinnych bliźniaczych i szeregowych określoną ze względu na przenikanie hałasu do segmentów sąsiednich
  • izolacją akustyczną przegród wewnętrznych określoną ze względu na rozprzestrzenianie się hałasu w obrębie mieszkania

Dla potencjalnego inwestora przy budowie domu jednorodzinnego typowego parametry izolacyjności nabierają istotnego znaczenia w przypadku lokalizacji odbiegającej od standardowych warunków akustycznych (np. bliskie sąsiedztwo lotniska, drogi z dużym natężeniem ruchy, kolei itp.). W tej sytuacji w ramach adaptacji projektant powinien sprawdzić czy nie są przekroczone dopuszczalne normy, a w przypadku ich przekroczenia zaproponować rozwiązania poprawiające izolacyjność akustyczną budynku.
Innym istotnym parametrem wpływającym na komfort zamieszkania jest izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych. Mamy tu do czynienia z izolacją akustyczną ścian (dźwięki powietrzne) i izolacją akustyczną stropu (dźwięki uderzeniowe).
Upraszczając można powiedzieć, że w przypadku izolacji od dźwięków powietrznych doskonale sprawdzają się materiały o dużej gęstości (ciężarze) np. silikaty ceramika, betony. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z dźwiękami uderzeniowymi najlepszą ochronę stanowią materiały o małej gęstości (elastyczne) np. wełna mineralna, styropian, korek. Kombinacja tych materiałów pozwala dobrze wygłuszyć przegrody między pomieszczeniami.
Z obserwacji wynika, że to, co zwraca uwagę inwestorów to izolacja akustyczna stropu. Warto zaznaczyć, że już wybór rodzaju konstrukcji ma istotny wpływ na ten parametr.
Zdecydowaną przewagę mają tu stropy żelbetowe (gęstożebrowe, monolityczne) nad drewnianymi. Zapowiadane przez rząd zmiany w przepisach budowlanych dotyczyć będą nie tylko kwestii energetycznych, ale również informacji, jakie należy zawrzeć w projekcie oddawanym do pozwolenia na budowę, w tym między innymi deklaracje parametrów akustycznych przegród i emisja hałasu wyposażenia technicznego budynku.

arch. Mariusz Jaworski

Źródło: http://www.archipelag.pl/

drukuj stronę   2008-12-16