nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Lokal na małe przedszkole
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Lokal na małe przedszkole

Zamierzam jesienią uruchomić punkt przedszkolny. Czy muszę zgłosić zmianę użytkowania w starostwie, zanim złożę wniosek o wpis do ewidencji działalności oświatowej w gminie?

– Nie ma takiego wymogu – wyjaśnia Katarzyna Hall, minister edukacji. – Do zgłoszenia w gminie wystarczy projekt organizacji wychowania przedszkolnego, opinia straży pożarnej, opinia powiatowego inspektora sanitarnego i wypis z KRS, jeżeli jest to osoba prawna. Trzeba też podać dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych oraz wskazać miejsce prowadzenia zespołu lub punktu i oświadczyć, że spełnia ono wymagania lokalowe.

Natomiast Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uważa, że niekiedy zmiana sposobu użytkowania może okazać się niezbędna – zadecyduje o tym urzędnik w starostwie, do którego trafi zgłoszenie zmiany użytkowania. Proponujemy więc postąpić następująco: złożyć wniosek o wpis do ewidencji oświatowej w gminie i jednocześnie, jeżeli lokal nie pełnił wcześniej podobnej funkcji, zgłosić zmianę sposobu użytkowania w starostwie. Jeżeli po 30 dniach nie będzie odpowiedzi na zgłoszenie w starostwie, a punkt zostanie wpisany do ewidencji gminnej, można rozpoczynać działalność.

Podstawa prawna: art. 71 prawa budowlanego (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU z 2008 r. nr 104, poz. 667), ustawa o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Źródło : Rzeczpospolita

drukuj stronę   2008-07-22