nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Wadium

Ogłaszający przetarg (zamawiający) żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach, w wysokości od 0,5% do 3% wartości zamówienia przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w gotówce w kasie zamawiającego. Zamawiający zwraca bezzwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

  • który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  • który został wykluczony z postępowania;
  • którego oferta została odrzucona.
Ponadto wadium zwraca się niezwłocznie po unieważnieniu postępowania, podpisaniu umowy na realizację zadania i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

drukuj stronę   2008-03-19