GEODEZJA Strona główna

GEODEZJA

Strona główna » Słowniczek » Mapa zasadnicza
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


Usługi geodezyjne

SKALAR

Waldemar Wrześniewski

ul. Długa 30D9
84-240 Reda
­

skalar@post.pl

tel.: 602 475 855

NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

Mapa zasadnicza

To wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Wykonywana jest w formie numerycznej lub klasycznej i stanowi podstawowy element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawowymi skalami mapy zasadniczej są:

  • skala 1:500 - dla terenów o dużym stopniu zainwestowania lub obszarów przewidzianych do zainwestowania intensywnego;
  • skala 1:1.000 - dla terenów małych miast, aglomeracji miejskich i przemysłowych oraz terenów osiedlowych wsi będących siedzibami gmin;
  • skala 1:2.000 - dla pozostałych zwartych terenów osiedlowych, terenów rolnych o drobnej, nieregularnej szachownicy stanu władania oraz większych zwartych obszarów rolnych i leśnych na terenach miast;
  • skala 1:5.000 - dla terenów o rozproszonej zabudowie wiejskiej oraz gruntów rolnych i leśnych w gminach.

drukuj stronę   2008-03-19