nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Spadek

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do zmarłego i przechodzących na jedną lub kilka osób, według zasad dziedziczenia uregulowanych w kodeksie cywilnym. Osoba lub osoby, które otrzymały spadek, w zasadzie wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawała osoba zmarła.

Powołanie do spadku

Powołanie do spadku wynika albo z ustawy, albo z testamentu. Podstawy dziedziczenia nie może stanowić żadna inna czynność prawna, np. nie można zawrzeć za życia umowy dziedziczenia. Pierwszeństwo ma powołanie z testamentu. Oznacza to, że spadek odziedziczy osoba, którą w ważnie sporządzonym testamencie wskazał spadkodawca. Dopiero w sytuacji, gdy nie ma możliwości powołania spadkobiercy na mocy testamentu, wejdzie w grę dziedziczenie ustawowe.

Dziedziczeniu podlegają głównie prawa i obowiązki mające charakter cywilnoprawny, ale również te, które wynikają ze stosunków publicznoprawnych.

Skład masy spadkowej

W spadku możemy dostać m.in.:

- prawo własności rzeczy ruchomych (np. samochód) i nieruchomych (np. mieszkanie) oraz udział we współwłasności tych rzeczy,

- użytkowanie wieczyste i związaną z nim własność budynków i innych urządzeń wzniesionych na użytkowanym gruncie,

- zastaw i hipotekę (razem z wierzytelnością, którą zabezpieczają),

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

- posiadanie (rzeczy ruchomych i nieruchomości),

- prawa i obowiązki wynikające z treści papierów wartościowych (np. weksle, czeki),

- wkłady na rachunkach bankowych,

- przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki (np. prawo do nadpłaty, ale także obowiązek zapłaty zaległości podatkowej i odsetek).

Spadkodawca

Spadkodawcą jest osoba, z chwilą śmierci której następuje otwarcie spadku, tj. przejście jego praw i obowiązków majątkowych na spadkobierców. Chwila otwarcia spadku to moment śmierci spadkodawcy. Decyduje nie tylko o tym, kiedy spadkobierca nabywa spadek i czy go w ogóle nabędzie, ale także o samym składzie spadku.

Spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci poprzez sporządzenie testamentu. Jeśli tego nie zrobi, następuje dziedziczenie ustawowe, tj. na podstawie przepisów prawa.

Spadkobierca

Spadkobiercą jest osoba, która z chwilą śmierci spadkodawcy, z mocy prawa, nabywa ogół jego praw i obowiązków majątkowych. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Powołanie do spadku jest skuteczne tylko wtedy, gdy spadkobierca ma zdolność dziedziczenia, tzn. spełnia określone przez prawo wymagania. Spadkobiercą może być osoba fizyczna i osoba prawna (np. fundacja, spółka z o.o. i akcyjna, ale już nie spółka jawna i cywilna).

Źródło: http://nieruchomosci.wieszjak.pl/

drukuj stronę   2008-05-30