GEODEZJA Strona główna

GEODEZJA

Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


Usługi geodezyjne

SKALAR

Waldemar Wrześniewski

ul. Długa 30D9
84-240 Reda
­

skalar@post.pl

tel.: 602 475 855

NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

Notariusz

Notariusz - inaczej rejent - to osoba zaufania publicznego, która dokonuje następujących czynności:


 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza poświadczenia,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności

Kto może zostać notariuszem

Notariusza powołuje, odwołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii minister sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego.

Notariuszem może być powołany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonania zawodu notariusza,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w RP i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w RP,
 • odbył aplikację notarialną,
 • złożył egzamin notarialny,
 • pracował w charakterze asesora notarialnego co najmniej 3 lata,
 • ukończył 26 lat.

Wymagania te nie dotyczą: profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy wykonywali ten zawód lub zajmowali takie stanowisko przez co najmniej 3 lata, a także osób, które wykonywały zawód adwokata lub radcy prawnego przez okres co najmniej 3 lat.

Z kodeksu etyki zawodowej notariusza

Krajowa Rada Notarialna uchwaliła kodeks etyki zawodowej notariusza (z 12 grudnia 1997 r.), który m.in. określa obowiązki notariusza wobec stron czynności. Według zapisów kodeksu - notariusz obowiązany jest do zastosowania takich rozwiązań prawnych, które odpowiadają woli klienta. Jego starania w spełnieniu woli klienta nie mogą prowadzić jednak do obejścia prawa. W wypadku konfliktu między stronami bądź oczywistej sprzeczności ich interesów - notariusz obowiązany jest odmówić dokonania czynności.

Notariusz, wykonując swój zawód, ma obowiązek postępować zgodnie z zasadą, że dokonywanie czynności to nie tylko jego prawo, ale przede wszystkim ustawowy obowiązek.

Źródło: http://nieruchomosci.wieszjak.pl/

drukuj stronę   2008-05-30