nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Jak wyłączyć grunt z produkcji rolnej
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Jak wyłączyć grunt z produkcji rolnej

Nie zawsze potrzebna jest urzędowa zgoda na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jeśli jednak bez tego się nie obejdzie, to nie warto wyłączać całej działki, lecz tylko ten kawałek, na którym zamierza się wybudować dom.

 

Na pozostałej części działki nie trzeba nic uprawiać ani hodować, ale całkowite wyłączenie jej z produkcji rolnej jest zwyczajnie nieopłacalne. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne są bowiem opodatkowane podatkiem rolnym, a ten jest niższy od podatku od innych nieruchomości. W 2007 r. za hektar przeliczeniowy ziemi rolnej trzeba było zapłacić 88,80 zł podatku. Za hektar gruntu nierolnego podatek wyniósł 3400 zł.

 

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. szczegółowo, ale – trzeba przyznać – w skomplikowany sposób, określa warunki wyłączania gruntów z produkcji rolnej.

 

Decyzja zezwalająca nie będzie konieczna, gdy ziemia jest słabej jakości. Inwestor powinien jednak otrzymać stosowne zaświadczenie. Gruntami słabej jakości są nieużytki oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI powstałe z gleb pochodzenia mineralnego. Ale nawet takie rada gminy może objąć ochroną i wówczas do ich wyłączenia też niezbędne będzie zezwolenie.Natomiast ustawowo jest ono wymagane, jeśli chcemy budować na lepszej ziemi (wyższe klasy gleb pochodzenia mineralnego oraz wszystkie gleby pochodzenia organicznego).

 

Informacje o pochodzeniu oraz klasie bonitacyjnej gleb otrzymasz w ewidencji gruntów w starostwie powiatowym. Tam też złożysz wniosek o wyłączenie. Dowiedz się, jakie załączniki będą potrzebne, bo w każdym starostwie jest inaczej. Zwykle do wniosku dołącza się:> odpis księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo własności gruntu,> zaświadczenie gminnego organu budowlanego o zgodności zamierzonej inwestycji z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy z klauzulą ostateczności i załącznikiem graficznym,> wypis z rejestru gruntów,> kopię mapy glebowo-rolniczej lub kwalifikacyjnej,> projekt zagospodarowania działki na kopii mapy zasadniczej z zaznaczeniem powierzchni przeznaczonej do wyłączenia z produkcji rolnej.Wyłączenie jest bezpłatne, jeśli pod budowę domu jednorodzinnego ma być przeznaczony grunt o powierzchni do 0,05 ha (500 mkw.). Po przekroczeniu tej powierzchni trzeba uiścić opłatę jednorazową i jeszcze opłaty roczne. Oddzielnie liczonym opłatom podlega również grunt przeznaczony pod budowę wolno stojącego garażu i budynków gospodarczych.

 

Opłata jednorazowa (tzw. należność) zależy od powierzchni wyłączonej z produkcji rolnej, rodzaju i klasy gruntu oraz ceny skupu żyta, którą co roku ogłasza GUS. Pomniejsza się ją o wartość rynkową gruntu w dniu jego faktycznego wyłączenia z produkcji.

 

Opłata roczna to 10 proc. należności, ale wyrażonej w tonach ziarna żyta i corocznie waloryzowanej. Obowiązek zapłaty powstanie w dniu faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. W razie trwałego wyłączenia opłaty roczne trzeba uiszczać przez dziesięć lat.

 

Źródło: http://www.rp.pl/

drukuj stronę   2007-11-19