GEODEZJA Strona główna

GEODEZJA

Strona główna » Słowniczek
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


Usługi geodezyjne

SKALAR

Waldemar Wrześniewski

ul. Długa 30D9
84-240 Reda
­

skalar@post.pl

tel.: 602 475 855

NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167


Każdy projekt musi być zaadaptowany do lokalnych warunków występujących na danej działce. Adaptacji takich dokonują uprawnieni projektanci lub architekci. Projektant ... więcej »
Darowizna to umowa, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Bezpłatny charakter ... więcej »
Rodzaj decyzji administracyjnej, określającej warunki zabudowy dla terenu, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. ... więcej »
Dożywocie jest to umowa, na podstawie której zbywca (dożywotnik) przenosi na własność nieruchomość na nabywcę (zobowiązanego), a nabywca zobowiązuje ... więcej »
Jest to budowla wraz z obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu ... więcej »
Nieruchomości (ale także inne rzeczy, oraz prawa) można oddać w dzierżawę. Oznacza to przekazanie posiadania, oraz pożytków z nieruchomości na rzecz ... więcej »
To jednolity dla całego kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych ... więcej »
Hipoteka - Jest ograniczonym prawem rzeczowym, które polega na obciążeniu nieruchomości dla zabezpieczenia określonej wierzytelności. Wierzyciel może ... więcej »
Kąt nachylenia dachu jest to wartość liczona od płaszczyzny poziomej do płaszczyzny wyznaczonej przez połać dachową, zazwyczaj mieści się w przedziale 0 ... więcej »
Kosztorys inwestorski jest opracowaniem pośrednim pomiędzy kosztorysem prostym a pełnym, podaje koszty budowy na poszczególnych etapach w rozbiciu na szczegółowe ... więcej »

drukuj stronę   2022-12-10