GEODEZJA Strona główna

GEODEZJA

Strona główna » Słowniczek
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


Usługi geodezyjne

SKALAR

Waldemar Wrześniewski

ul. Długa 30D9
84-240 Reda
­

skalar@post.pl

tel.: 602 475 855

NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167


Spadek to ogół praw i obowiązków należących do zmarłego i przechodzących na jedną lub kilka osób, według zasad dziedziczenia uregulowanych w kodeksie ... więcej »
Ściana poddasza, ustawiona nad ścianami zewnętrznymi domu na wieńcu stropowym ostatniej kondygnacji. Na niej oparta jest konstrukcja więźby dachowej. ... więcej »
Jest to dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego, którego wysokość przekracza ustalony przez bank graniczny wskaźnik współczynnika ... więcej »
Umowę przedwstępną zawierają strony zdecydowane, co do chęci sprzedaży i nabycia, ale jeszcze z jakichś powodów nie gotowe do podpisania właściwej ... więcej »
Użytkowanie wieczyste zostało wprowadzone do polskiego prawa w 1961 r., a w 1964 r. do kodeksu cywilnego. W użytkowanie wieczyste mogą być oddawane ... więcej »
Ogłaszający przetarg (zamawiający) żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach, ... więcej »
Projekty są dostępne w wersji tzw. katalogowej (wg publikacji na stronie internetowej) oraz w wersji lustrzanego odbicia. Dodatkowo często projekty występują ... więcej »
Różnica pomiędzy przyjętą przez bank wartością nieruchomości (może to być koszt zakupu / wybudowania nieruchomości lub rzeczywista ... więcej »
Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy samego prawa. Nie jest do tego potrzebna ani wola jej zawiązania - jak to ma miejsce np. w przypadku spółdzielni, ... więcej »
Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Jest ona albo współwłasnością w częściach ułamkowych, ... więcej »

drukuj stronę   2022-12-10