nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Czy matka załatwi sprawy córki
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Czy matka załatwi sprawy córki

Córka wyjeżdża na kilka miesięcy za granicę. Czy może zostawić mi pełnomocnictwo do załatwiania jej spraw podczas nieobecności w kraju?

Tak. Matka może załatwiać sprawy córki jako jej pełnomocnik na podstawie tzw. ogólnego pełnomocnictwa, które zostało udzielone na piśmie. Tylko do wykonywania niektórych czynności potrzebne jest pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego albo na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpis córki na pełnomocnictwie mógłby poświadczyć m.in. notariusz.

Formy pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym wymaga na przykład pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Natomiast pełnomocnictwo do zbycia lub zastawienia udziału w spółce z o.o. wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Gdyby jednak matka w imieniu córki chciała kupić lub sprzedać nieruchomość, to wówczas powinna wylegitymować się pełnomocnictwem sporządzonym w tym celu w formie aktu notarialnego. Obowiązuje bowiem zasada, że pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, wymagającej szczególnej formy, powinno być udzielone w tej samej formie. Skoro obrót nieruchomościami odbywa się na podstawie umów sporządzonych w formie aktu notarialnego, to pełnomocnictwo musi też sporządzić notariusz.

Podstawa prawna

■  Art. 98, 99 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Źródło: http://www.gazetaprawna.pl/     

drukuj stronę   2007-11-20