nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Sprzedaż własnego majątku bez VAT
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Sprzedaż własnego majątku bez VAT

Sprzedaż nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, polegająca na sukcesywnym zbywaniu poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału, nie jest opodatkowana VAT.

ORZECZENIE

Strona skarżąca będąca osobą fizyczną nabyła nieruchomość w drodze dziedziczenia. Następnie w wyniku podziału powstało 16 działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i nastąpiła ich sukcesywna sprzedaż. Strona uznała, że jej działanie nie wypełnia znamion działalności gospodarczej z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Zdaniem organów podatkowych, w przedmiotowej sprawie występuje częstotliwość. Wynikać to miało m.in. z liczby aktów sprzedaży, z działań, jakie zostały podjęte, ukierunkowanych na zbycie działek budowlanych - co przesądza o klasyfikacji tych działań podatnika jako działalności gospodarczej.

Strona wskazała na wyrok NSA z 29 października 2007 r. (sygn. I FSP 3/07), w którym uznano, że sprzedaż poszczególnych działek, jaka następuje po podziale nieruchomości, nie może być opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Wyprzedaż własnego majątku nie nosi znamion działalności gospodarczej. Koncepcja organów prowadziłaby do konstatacji, że jednorazowa sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z VAT, natomiast - w przypadku gdy ta sama nieruchomość zostanie podzielona na kilka części i sprzedaż następuje sukcesywnie - zostanie opodatkowana.

WSA uchylił decyzję i wskazał, że zmiana sposobu zbycia nieruchomości z jednorazowej sprzedaży na sprzedaż poszczególnych (powstałych w wyniku jej podziału) działek nie może tak daleko zmieniać charakteru zbywcy - z osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej podatnikiem w przypadku sprzedaży jednorazowej, w podatnika, gdy następuje sprzedaż częściowa.

Sygn. akt I SA/Gl 571/07

Źródło:  http://www.gazetaprawna.pl/

drukuj stronę   2007-12-05