nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Zwrot VAT zależy od treści umowy
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Zwrot VAT zależy od treści umowy

Czy jeśli kupując działkę zapłaciłem VAT, mimo że nie powinienem, a sprzedawca nie chce skorygować faktury, mogę w jakiś inny sposób żądać od niego zwrotu podatku?

W takim wypadku rozwiązaniem byłoby wszczęcie postępowania cywilnego o zwrot niesłusznie zapłaconej kwoty. Czytelnik musi jednak wziąć pod uwagę przepisy ustawy o cenach. Zgodne z jej art. 3 ust. 1 pkt 1 ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się VAT, jeżeli sprzedaż danego towaru czy usługi podlega obciążeniu tym podatkiem. Przepis ten wskazuje, że cena co do zasady obejmuje VAT. Jest on jej nierozłącznym elementem. Oznaczałoby to, że nabywca nieruchomości nie może w ramach procesu cywilnego żądać stwierdzenia zawyżenia ceny.

Wystarczy jednak, że w umowie sprzedaży wyraźnie oddzielono kwotę stanowiącą cenę działki i VAT jako element dodatkowy. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 6 listopada 2002 r. (I CKN 1158/00), w którym sąd wprost stwierdza, że „o wysokości ceny, jaką zobowiązany jest zapłacić nabywca towaru lub usługi, decyduje treść umowy ze sprzedawcą. Cena nie obejmuje VAT, jeżeli umowa nie przewiduje jako elementu ceny tego podatku”. Podobnie orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 23 stycznia 1998 r. (I CKN 429/97). Istotne znaczenie może w tym wypadku mieć również uchwała SN z 21 lipca 2006 r. (III CZP 54/06), z której wynika, że „w ramach swobody umów (art. 3531 kodeksu cywilnego) strony mogą określić cenę, którą nabywca ma zapłacić sprzedawcy za towar lub usługę. Strony mogą się również swobodne umówić co do tego, czy VAT będzie, czy też nie będzie stanowić elementu ceny za sprzedany towar lub usługę”.O tym więc, czy czytelnik, który zapłacił VAT i otrzymał fakturę, ma możliwość odzyskania VAT, zdecydują sformułowania zawarte w umowie sprzedaży. Jeśli jest w niej wskazana jedna, łączna cena transakcji, bez ustalenia, że VAT nie wchodzi w jej skład, proces cywilny raczej niewiele da. Jeśli jednak strony wyłączyły VAT z ceny transakcji, żądanie zwrotu podatku w drodze procesu cywilnoprawnego ma szanse powodzenia.

Źródło : Rzeczpospolita

drukuj stronę   2007-12-17