nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Jak skutecznie ubezpieczyć mieszkanie i dom
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Jak skutecznie ubezpieczyć mieszkanie i dom

Wybierając polisę ubezpieczenia nieruchomości, nie warto kierować się jej ceną. W ubezpieczeniach nie ma cudów, ryzyko ma swoją cenę, w każdym towarzystwie powinna być ona na podobnym poziomie.

Jeśli składka jest znacząco niższa, od tej zaproponowanej przez konkurentów, to znaczy, że i ryzyko przejmowane przez towarzystwo jest mniejsze. Różnice mogą też dotyczyć sposobu określania sumy ubezpieczenia, a w konsekwencji ewentualnej wypłaty.

Generalnie ubezpieczenie nieruchomości można podzielić na dwa moduły: ubezpieczenie tzw. murów i ruchomości. To pierwsze kosztuje od 0,06-0,08 proc. sumy ubezpieczenia przy ubezpieczeniu budynku zbudowanego w technologii niepalnej. Dla domów drewnianych te stawki trzeba pomnożyć przez dwa.

Mury ubezpiecza się w systemie na sumy stałe, co oznacza, że klient musi określić wartość posiadanej nieruchomości. W podobny sposób określa się sumę ubezpieczenia ruchomości przy ich asekurowaniu od ognia i innych zdarzeń losowych. Nieco inaczej jest przy ubezpieczaniu mienia od kradzieży z włamaniem. W tym wypadku należy ocenić wysokość przypuszczalnej maksymalnej straty, którą możemy ponieść w razie włamania. Oznacza to, że wysokość zadeklarowanej przez ubezpieczającego sumy ubezpieczenia jest niezależna od faktycznej, całkowitej wartości ubezpieczonego mienia.

Przy ubezpieczaniu ruchomości istotne jest na przykład, w jaki sposób będzie wyliczane odszkodowanie za zniszczone rzeczy. Możliwości są dwie. Ubezpieczenie według wartości nowej (nazywanej też odtworzeniową) oznacza, że odszkodowanie będzie odpowiadało kosztom odtworzenia, czyli zakupu lub naprawy uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych rzeczy ruchomych. Co ważne, niektóre towarzystwa przewidują, że w ten sposób można ubezpieczać tylko względnie nowe rzeczy, nie starsze niż trzy, pięć lat. Polisa ubezpieczenia ruchomości na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych zawarta w takim systemie będzie kosztowała 0,4-0,6 proc. sumy ubezpieczenia, a na wypadek kradzieży - 1-1,2 proc. Tańsze będzie ubezpieczenie według wartości rzeczywistej. W tym systemie przy wyliczaniu odszkodowania potrąca się część jego wartości z tytułu zużycia. Oznacza to, że klient dostaje odszkodowanie, które nie wystarczy na zakup nowych rzeczy. Tu stawki wynoszą odpowiednio 0,3-0,4 proc. (za ubezpieczenie ruchomości od ognia) i 0,6-0,8 proc. (za ubezpieczenie na wypadek kradzieży). Co ważne starszych ruchomości nie sposób ubezpieczyć w niektórych towarzystwach według wartości odtworzeniowej, taka możliwość jest tylko w droższych wariantach polis.

Coraz częściej na rynku pojawiają się oferty ubezpieczenia mieszań na bazie wszystkich ryzyk (tzw. all risk). Jej konstrukcja przewiduje, że polisa obejmuje skutki wszystkich zdarzeń, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia. Wprowadza więc tzw. domniemanie ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że to na ubezpieczycielu spoczywa ciężar dowodu, jeśli chciałby uwolnić się od odpowiedzialności. To istotna różnica w stosunku do tradycyjnych polis na bazie ryzyk nazwanych, które obejmują skutki zdarzeń wyraźnie wymienionych w warunkach ubezpieczenia, np. pożar, powódź itp. Taka konstrukcja zakłada, że to na kliencie spoczywa ciężar dowiedzenia, że zgłaszane roszczenie jest zasadne. Dlatego, choć zwykle zakres tych polis jest podobny, to te pierwsze są droższe. Przeciętnie ubezpieczenie ruchomości na wypadek kradzieży w takim systemie kosztuje 0,8-1,2 proc. sumy ubezpieczenia i 0,5-0,6 proc. od ognia i innych zdarzeń losowych. W obu przypadkach standardem jest, że mienie jest ubezpieczone według wartości odtworzeniowych.

Ważne!

Przy ubezpieczaniu ruchomości istotny jest sposób, w jaki będzie wyliczone odszkodowanie za zniszczone rzeczy

O CZYM POWINIEN PAMIĘTAĆ POSIADACZ POLISY MIESZKANIOWEJ

Nawet najlepsza i najdroższa polisa nie zapewni dobrej ochrony i pełnej wypłaty, jeśli nie będziemy przestrzegali pewnych zasad:

  •  fakt posiadania określonego rodzaju, wartości i typu mienia musimy móc udokumentować w razie kradzieży lub zniszczenia. Dlatego każdy posiadacz polisy powinien mieć teczkę z kartami gwarancyjnymi, paragonami za posiadany sprzęt, szczególnie ten bardziej wartościowy. Jeśli mamy droższe niż przeciętne ubrania, to również od nich trzeba przechowywać metki z cenami, żeby np. po pożarze wykazać, że je mieliśmy - inaczej towarzystwo wyliczy odszkodowanie według średniej rynkowej, a nie cen markowej odzieży.
  •  zadeklarowane zabezpieczenia antywłamaniowe muszą spełniać wymogi towarzystw co do ich liczby i jakości. Jeśli towarzystwo wymaga, żeby mieć jeden zamek atestowany lub dwa nieatestowane, a my mamy właśnie jeden, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma on ważny atest. To o tyle istotne, że atesty są przyznawane na kilka lat, a potem zwykle wygasają. Jeśli nie spełniamy minimalnych wymogów zabezpieczeń, możemy spotkać się nawet z odmową wypłaty odszkodowania. Jeśli za zabezpieczenia dostaliśmy zniżki, a po szkodzie okaże się, że nie są one odpowiedniej jakości albo z naszej winy nie zadziałały, odszkodowanie będzie pomniejszone o taki sam procent jak udzielone zniżki.
  •  Przestrzeganie terminów zgłoszenia szkody określonych w warunkach ubezpieczenia, jest istotne, ale zgodnie z nowymi przepisami ich przekroczenie może skutkować obniżeniem odszkodowania tylko wtedy, jeśli ubezpieczyciel będzie mógł wykazać, że opóźnienie utrudniło czy wręcz uniemożliwiło mu określenie rozmiarów szkody. Z tych samych powodów do czasu oględzin nie można uprzątać miejsca szkody do czasu przybycia przedstawiciela towarzystwa. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą np. wstawienia nowych zamków w drzwiach.
Źródło: http://www.gazetaprawna.pl/

drukuj stronę   2008-01-09