nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Opodatkowanie zysków ze sprzedaży
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Opodatkowanie zysków ze sprzedaży

Większość osób sprzedających mieszkania na rynku wtórnym wciąż może nie płacić podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości, bo przysługuje im zwolnienie albo prawo do ulgi.

Od początku 2007 roku obowiązuje 19-procentowy podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Dotyczy mieszkań, domów, działek, lokali użytkowych i im podobnych, których właścicielami zostaliśmy od 1 stycznia 2007 r. Sprzedaż nieruchomości nabytych wcześniej objęta jest nadal zryczałtowanym podatkiem od przychodu lub z podatku zwolniona.

Osoby sprzedające mieszkanie lub inną nieruchomość, której własność nabyły do końca 2006 roku, nadal są zobowiązane do zapłaty zryczałtowanego podatku od przychodu ze zbycia. I tylko wtedy, gdy byli właścicielami krócej niż pięć lat i przychodu nie przeznaczą na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Najbardziej komfortową sytuację mają osoby, które posiadają nieruchomość, jej część lub udział w niej dłużej niż pięć lat. Wówczas bowiem sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkami. Co prawda, także wtedy trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, ale ciężar ten spada na nabywcę. Natomiast przychód z takiej sprzedaży jest w całości zwolniony z podatku dochodowego.

Bywa jednak, że transakcję trzeba przeprowadzić wcześniej. Wtedy już także przychód podlega co do zasady podatkowi dochodowemu. Można jednak przed nim uciec, korzystając z możliwości, jakie wiążą się z przeznaczeniem wydatków na własne cele mieszkaniowe.

Jednym ze źródeł dochodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów. O ile tylko odpłatne zbycie nie następuje w ramach działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, ustala się podatek od przychodu. Ma on charakter ryczałtu w wysokości 10 proc. uzyskanego przychodu.

Wysokość podatku ustala się, a nie płaci, ponieważ fiskus daje sprzedającemu szansę ucieczki przed takim podatkiem. Polega ona na wydatkowaniu uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy na cel mieszkaniowy. Ta swoista ulga podatkowa ma mieszkaniowy charakter tylko co do sposobu wydatkowania, natomiast nie ma żadnych takich ograniczeń w zakresie charakteru sprzedawanej nieruchomości. Oznacza to, że można uniknąć płacenia podatku, inwestując we własne cele mieszkaniowe zarówno wtedy, gdy sprzedaje się dom lub mieszkanie, jak również garaż, pawilon handlowy i każdą inną nieruchomość.

W takim przypadku, podobnie jak w każdym innym, w którym ustala się dochód ze sprzedaży dla celów podatku, trzeba tylko w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożyć oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy się na własne cele mieszkaniowe.

Prawa do skorzystania z ulgi, przynajmniej częściowo, nie pozbawia także przypadek, w którym podatnikowi uda się w ciągu dwóch lat wydatkować na własną inwestycję mieszkaniową tylko część dochodu ze sprzedaży. Wówczas musi jedynie od różnicy zapłacić podatek z odsetkami za zwłokę. Podatek staje się bowiem zobowiązaniem należnym najpóźniej 15 dnia po sprzedaży.

Źródło:  http://www.gazetaprawna.pl/

drukuj stronę   2008-01-10