nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Miasta nie chcą rezygnować z użytkowania wieczystego
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Miasta nie chcą rezygnować z użytkowania wieczystego

W Olsztynie stawki za użytkowanie miejskiej ziemi wzrosły nawet o tysiąc procent, bo samorząd od lat nie aktualizował opłat. Kraków i inne miasta zapewniają, że robią to systematycznie. Wpływy do miejskiej kasy z rocznych opłat od dzierżawców wynoszą ok. 29 mln zł w Krakowie, 15 mln zł w Poznaniu czy 30 mln zł w Gdańsku.

Tymczasem pojawiają się opinie, że użytkowanie wieczyste to przeżytek.W ubiegłotygodniowych „Nieruchomościach” pisaliśmy o sytuacji użytkowników w Olsztynie. Przypomnijmy, że miasto wprowadziło nowe stawki, wyższe o kilkaset, a nawet 1000 procent. Mieszkańcy i firmy z Olsztyna skarżą się do samorządowego kolegium odwoławczego. Podnoszą, że samorządowcy nie robili przeszacowań nawet od dziesięciu lat. A jak to jest w innych miastach? I ile samorządy na tym zarabiają?

Kraków

Monika Chylaszek-Jarosz z krakowskiego biura prasowego informuje, że wpływy z wieczystego użytkowania w 2006 r. wyniosły w tym mieście 28 851 138 zł, a w 2007 roku, według wstępnych danych, 29 122 423 zł. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego na koniec 2006 r. wynosiły zaś 6 480 525 zł. Danych za ubiegły rok jeszcze nie ma.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste reguluje ustawa z 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Zasady ustalania stawek są jednolite w całym kraju, a różnice w ich wysokości wynikają z różnych cen gruntów oraz celu, na jaki nieruchomość została oddana. Obowiązuje stawka procentowa. Np. za grunty oddane w użytkowanie na cele mieszkaniowe opłata ta stanowi 1 proc. ceny.

– Właściciel gruntu, czyli Skarb Państwa czy jednostka samorządu terytorialnego, ma możliwość corocznego podwyższania opłat rocznych, jeśli nastąpi zmiana wartości nieruchomości gruntowej – tłumaczą urzędnicy z Krakowa. Zgodnie z ustawą aktualizować opłaty można jednak nie częściej niż raz w roku.

– Możliwość aktualizacji opłaty rocznej jest powiązana z aktualną sytuacją na rynku nieruchomości – mówi Monika Chylaszek-Jarosz. Dodaje, że aktualizacji dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Kraków opłaty aktualizuje systematycznie, co rok.

Część przedstawicieli Związku Miast Polskich ocenia tymczasem, że miasta powinny ziemie sprzedać ich użytkownikom z bonifikatą i czerpać zyski z podatku katastralnego. Ale, jak mówią urzędnicy z Krakowa, jest to jedynie postulat de lege ferenda (o ustawie, która ma być uchwalona – red.).

Gdańsk

Dochody z użytkowania wieczystego w 2007 roku przyniosły gminie Gdańsk ok. 30 mln zł, Skarbowi Państwa – ok. 27,5 mln zł. Zadłużenie użytkowników wieczystych wynosi zaś odpowiednio: 5 mln zł i 9,7 mln zł.

– W naszej gminie jest 40 tys. użytkowników wieczystych, natomiast ziemie Skarbu Państwa użytkuje ok. 6 tys. podmiotów. Aktualizacji opłat dokonujemy corocznie, a nie raz na parę lat – zapewnia Karol Polejowski z gdańskiego urzędu.

Według urzędników z Gdańska oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste jest korzystne zarówno dla ich właścicieli, jak również dla użytkowników wieczystych.

– Właściciele mogą liczyć na stały dochód, pobierając opłaty, które ze względu na coroczną aktualizację zwiększają się – tłumaczy Karol Polejowski. – Użytkownicy wieczyści mogą zaś nabyć nieruchomość za 15 lub 25 procent ceny, w zależności od celu, na jaki została nabyta.

– Likwidacja instytucji użytkowania wieczystego nie jest korzystna ani dla właścicieli gruntów, którzy mają zapewnione stałe źródło dochodu, ani dla użytkowników wieczystych, którzy mogą otrzymać grunt w użytkowanie wieczyste, wnosząc przy nabyciu jedynie pierwszą opłatę, a nie cenę w pełnej wysokości, co stanowi o większej możliwości inwestowania – padają argumenty.

Lublin

– Grunty stanowiące własność gminy Lublin zostały przeszacowane w 2000 roku – informuje Andrzej Wojewódzki, dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem w Urzędzie Miasta. Dodaje, że poprzedniego przeszacowania gruntów Skarbu Państwa dokonano z kolei osiem – dziesięć lat temu, więc w latach 2006 i 2007 prezydent Lublina dokonał kolejnego przeszacowania większości nieruchomości Skarbu Państwa.

– Roczne wpływy do budżetu za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa wyniosły w 2007 roku 12 700 000 zł, gruntów gminy – 5 487 000 zł – informuje Andrzej Wojewódzki.

Użytkownicy wieczyści Skarbu Państwa zadłużeni są na kwotę ok. 5 500 000 zł, wieczyści użytkownicy gminy Lublin na ok. 500 000 zł.

– Odnosząc się do kwestii sprzedaży z bonifikatą nieruchomości pozostających w wieczystym użytkowaniu, należy pamiętać, że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami stwarzają takie możliwości jedynie w odniesieniu do nieruchomości sprzedawanych na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, cele publiczne, na rzecz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną – wyliczają urzędnicy z Lublina.

Poznań

To miasto na użytkowaniu wieczystym zarabia rocznie 15 110 000 zł. Na 31 grudnia 2007 r. zadłużenie z tytułu opłat rocznych wynosiło w tym mieście zaledwie 3500 zł.

– Aktualizacja opłat rocznych przeprowadzana jest sukcesywnie. Każdego roku aktualizacją objęta jest określona grupa użytkowników wieczystych. Kompleksowa aktualizacja dla większości nieruchomości przeprowadzona była ostatnio w latach 1998 – 2000 – informuje Michał Milewicz z urzędu w Poznaniu.

Dodaje, że opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią ważne źródło dochodów miasta.

– Użytkownicy wieczyści korzystają jednak z możliwości, jakie dają obowiązujące przepisy, i nabywają na własność nieruchomości z zastosowaniem znacznych bonifikat. Dlatego liczba użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność miasta systematycznie się zmniejsza – mówią urzędnicy.

Katowice

Wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność miasta w 2006 roku wyniosły 7,4 mln zł, a w roku 2007 – 10,6 mln zł.

Użytkownicy zalegający w płatnościach są w sumie winni miastu 3,9 mln zł za rok 2006 i 4,3 mln zł za rok 2007.

– Ostatnia aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta została przeprowadzona w roku 2006 z mocą obowiązującą od pierwszego stycznia 2007 roku – mówią urzędnicy z Katowic. Dodają, że począwszy od 1996 roku do 2002 roku, miasto realizowało zasadę aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów nabytych od gminy, a przeznaczonych na cele mieszkaniowe co dwa lata, natomiast na cele przemysłowo-handlowo-usługowe – corocznie.

– Od 2003 do 2005 roku w związku ze stagnacją cen na rynku nieruchomości wstrzymano dokonywanie aktualizacji opłat – przypominają urzędnicy. Kolejna kompleksowa aktualizacja opłat planowana jest w tym roku.

Szczecin

Do skarbonki miasta w 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęło 16 214 133 zł, a do listopada 2007 r. – 21 582 714 zł.– Zadłużenie wieczystych użytkowników na 30 listopada 2007 r. wynosiło 7 625 300 zł – informują urzędnicy ze Szczecina.

Ostatnia masowa aktualizacja opłat za wszystkie szczecińskie nieruchomości przeprowadzona była w roku 2000. W latach 2004 – 2007 w związku ze wzrostem cen nieruchomości urzędnicy dokonali kolejnych, ale etapowych aktualizacji.

– Dziś zakładamy, że przeszacowanie wartości nieruchomości następować będzie co trzy lata – informuje Piotr Landowski ze szczecińskiego urzędu.

Wrocław

Miasto na oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste zarobiło w 2007 roku 32 885 668,38 zł. Zaległości w płatnościach 31 grudnia opiewały zaś na kwotę 6 188 532,52 zł.

– Ostatnia aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych odbyła się w latach 1992 – 1996, natomiast osób prawnych w latach 2000 – 2003 – informują urzędnicy.

Dodają, że miasto dokonuje aktualizacji co roku w wyjątkowych przypadkach, kiedy znacznie wzrasta wartość gruntów.

– Użytkowanie wieczyste jest korzystne także dla użytkownika. Przy zawarciu umowy notarialnej uiszcza on pierwszą opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, która np. przy przeznaczeniu gruntu na cele mieszkaniowe wynosi 20 procent ceny gruntu, a pozostałe fundusze, w tym przypadku 80 procent, użytkownik może przeznaczyć na wykonanie inwestycji. Taka forma użytkowania to często ważny punkt w symulacjach biznesplanu potencjalnych inwestorów – oceniają urzędnicy.

Białystok

Za użytkowanie ziemi na cele mieszkaniowe w Białymstoku płaci się rocznie od 97 do 612 zł za mkw., co stanowi, zgodnie z ustawą, jeden procent ceny nieruchomości. Roczne wpływy z tytułu użytkowania wieczystego do budżetu miasta wynoszą ok. 5 mln zł. Zaległości wynoszą zaś 600 tys. zł.

– Aktualizacji opłat za konkretne nieruchomości dokonujemy co trzy – cztery lata, w zależności od rejonu miasta. Skala podwyżek jest dość zróżnicowana. Szacowanie gruntów jest przedsięwzięciem kosztownym, wymagającym wiele pracy, a także zachowania odpowiednich procedur – tłumaczą urzędnicy.

Warszawa

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego na koniec listopada ub.r. wynosiły 291 810 829 zł.

Zadłużenie użytkowników na koniec trzeciego kwartału 2007 roku opiewało z kolei na 107 438 743,50 zł.

– Aktualizacja nie może być przeprowadzana częściej niż raz w roku i tylko w sytuacji, gdy wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Corocznie dokonywana jest analiza wartości nieruchomości i przy zaistnieniu przesłanek do aktualizacji podejmowana jest stosowna procedura. Decyzje o dokonaniu w danym roku aktualizacji poszczególnych nieruchomości podejmowane są na podstawie informacji dotyczących transakcji w danym rejonie, przy czym wzrost wartości gruntów musi być na tyle znaczący, aby uzasadniał ponoszone koszty operacji – tłumaczy Marcin Bajko, dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami w stołecznym ratuszu. – Wobec stale rosnących wartości nieruchomości Warszawa podejmuje starania, aby aktualizację przeprowadzać w miarę możliwości jak najczęściej, ponieważ wzrost wysokości opłat dla przeciętnego warszawiaka jest wówczas najmniej dotkliwy.

Łódź

Roczne wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w ubiegłym roku wyniosły w Łodzi 24 642 432,23 zł. Zadłużenie na koniec ubiegłego roku wyniosło zaś 6 938 089,50 zł.

– W ostatnich trzech latach dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów miasta praktycznie dla całego jego obszaru. Ostatnia aktualizacja dokonywana była w roku 2007 – informuje Kajus Augustyniak, rzecznik miasta. Podkreśla, że miasto stara się aktualizować opłaty co najmniej raz na trzy lata, aby uniknąć przypadków nagłej znaczącej podwyżki.

Źródło : Rzeczpospolita

drukuj stronę   2008-01-22