nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Jak można kupić mieszkanie, dom lub ziemię w Portugalii
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Jak można kupić mieszkanie, dom lub ziemię w Portugalii

Cudzoziemiec może nabyć nieruchomość w Portugalii na identycznych zasadach, jak obywatel tego kraju. Nie ma przy tym żadnych obostrzeń co do zakupu gruntów rolnych lub lasów.

Konstytucja Portugalii oraz zobowiązania międzynarodowe związane z członkowstwem tego kraju w Unii Europejskiej stanowią, że cudzoziemcy, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości, nie mogą być traktowani gorzej niż Portugalczycy. Ponadto prawo nie stawia dodatkowych wymagań dla kupujących rolną ziemię w Portugalii.

Zarówno więc cudzoziemcy, jak i Portugalczycy, którzy nabywają grunty rolne, nie są sprawdzani pod kątem odpowiednich kwalifikacji zawodowych, przynależności organizacyjnej lub miejsca zamieszkania.

Jakie dokumenty

Kwestię zakupu nieruchomości w Portugalii reguluje dekret z mocą ustawy nr 321/95 z 28 listopada 1995 r. ministerstwa handlu i turystyki. Zgodnie z nim kupno nieruchomości przez cudzoziemca - bez względu na jej przeznaczenie - uznawane jest zawsze za inwestycję zagraniczną.

Aby nabyć nieruchomość w Portugalii, należy wylegitymować się paszportem lub dowodem osobistym. Istnieje także obowiązek posiadania numeru NIP (tzw. numero contribuinte), który uzyskać można w urzędzie finansowym (Repartiçao de Finanças). Przy transakcji należy ponadto okazać dokumenty nabywanej nieruchomości. Potrzebny jest także poręczyciel.

Trzeba zgłosić

Prawo portugalskie nakazuje dokonać zgłoszenia inwestycji zagranicznej w okresie jednego miesiąca po jej realizacji. Akt kupna-sprzedaży ziemi musi być sporządzony przez notariusza, a następnie zostać zarejestrowany w urzędzie rejestru nieruchomości. Konieczny jest dokument potwierdzający legalność dokonanej operacji walutowej.

Zgodnie z kolejnym dekretem z mocą ustawy ministra finansów nr 176/91 z 14 maja 1991 r. zakup nieruchomości w Portugalii przez osoby fizyczne dla użytku własnego musi zostać zweryfikowany przez Banco de Portugal pod względem charakteru i wiarygodności operacji kapitałowych. W tym celu należy przekazać bankowi niezbędne informacje dotyczące dokonanej transakcji.

Podatek od nieruchomości

Podatek dotyczy aktów przekazania praw własności nieruchomości. Ponadto trzeba zapłacić podatek od wartości nieruchomości w przypadku zawarcia umowy najmu powyżej 30 lat. Aktualnie obowiązuje ujednolicona stawka tego podatku w wysokości 8 proc.

W prawie portugalskim istnieje jednak kilka wyjątków od zastosowania tej stawki. O zredukowanie jej do 4 proc. można się ubiegać, jeżeli nabywa się działkę lub budynek w celach przemysłowych, ważnych z punktu widzenia rozwoju Portugalii. Natomiast całkowite zwolnienie od podatku nastąpi, jeżeli dodatkowo nieruchomość jest usytuowana w regionie o niższym poziomie rozwoju gospodarczego.

Z JAKIMI DOKUMENTAMI DO BANKU

Kupujący ziemię w Portugalii powinni dostarczyć Banco de Portugal:

• dane osobowe obu stron - kupującego i sprzedającego,

• ocenę prawną i ekonomiczną dokonywanej operacji,

• wartość operacji,

• terminy dokonania operacji.

8 proc. wartości nieruchomości wynosi podstawowa stawka podatku z tytułu jej nabycia

Źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/

drukuj stronę   2008-07-11