nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Umowa lokalu użytkowego-co warto o niej wiedzieć?
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Umowa lokalu użytkowego-co warto o niej wiedzieć?

Prowadzenie działalności gospodarczej bez odpowiedniego lokalu jest w większości przypadków niemożliwe. Znaczna grupa osób musi zdecydować się na najem powierzchni użytkowej. Wymaga to od nich zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Strony umowy

Zawierając umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się na czas określony lub nieokreślony oddać najemcy lokal użytkowy, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Tak więc stronami umowy najmu jest wynajmujący, którym zazwyczaj jest właściciel lokalu oraz najemca - osoba wynajmująca tenże lokal.


Forma umowy

Umowę można zawrzeć zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Dla większego bezpieczeństwa warto jednak skorzystać z drugiej formy. Zagwarantuje ona obu stronom niepodważalny dowód zawarcia umowy oraz wgląd do jej warunków. Dzięki temu można uniknąć wielu problemów i niejasności.
Trzeba również pamiętać, że jeśli chcemy zawrzeć umowę na czas dłuższy niż rok, to powinniśmy zachować pisemną formę, gdyż w przeciwnym razie taką umowę poczytuje się jako zawartą na czas nieokreślony. W przypadku najmu zawartego na czas dłuższy niż 10 lat, po upływie tego terminu umowę traktuje się jako zawartą na czas nieoznaczony.


Elementy umowy

Obowiązkowo należy wskazać datę i miejsce sporządzenia umowy, strony umowy (w przypadku osób fizycznych podaje się imiona, nazwiska, adres zamieszkania oraz numery dowodów osobistych, a w przypadku firm jej nazwę, adres, numer z rejestru przedsiębiorców i osoby ją reprezentujące), przedmiot umowy z określeniem adresu lokalu, jego powierzchni oraz części składowych, termin na jaki zawierana jest umowa, a także wysokość czynszu z podaniem terminu i sposobu jego płatności oraz opłat za media.


Czynsz

Uiszczanie czynszu w wyznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków najemcy. Jeżeli termin czynszu nie jest oznaczony w umowie, to powinien być on płacony z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Jeśli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, ale dopiero po uprzedzającym piśmie, na którym wskazany zostanie dodatkowy miesięczny termin zapłaty zaległości. Wynajmujący lokal może także podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową jego wysokość najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.


Wypowiedzenie umowy

Jeżeli czas najmu nie jest oznaczony, to najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku miesięcznej opłaty czynszowej. Strony mogą oczywiście zastrzec dłuższy termin. Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą zarówno na czas określony, jak i nieokreślony, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeśli wady lokalu zagrażają zdrowiu albo nie ma on możliwości korzystania z lokalu ze względu na inne okoliczności. Wynajmujący z kolei może to zrobić, jeśli najemca narusza zasady porządku czy też korzysta z lokalu w sposób sprzeczny z umową.


Dodatkowe informacje

Najemca musi pamiętać, że bez zgody wynajmującego nie może oddać lokalu ani nawet jego części do bezpłatnego użytkowania albo podnajmu. Musi także wiedzieć, że drobne nakłady, dotyczące na przykład naprawy okien, podłóg, drzwi, instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światłą, wody i ogrzewania obciążają właśnie jego, a nie wynajmującego. Po wygaśnięciu umowy najmu najemca musi zwrócić wynajmującemu lokal w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego normalnego użytkowania. Wynajmujący musi natomiast wydać lokal w stanie nadającym się do użytku i taki stan utrzymywać przez cały okres najmu. Musi również dokonywać konieczne naprawy, a także zwrócić najemcy koszty ulepszenia, jeśli umowa nie stanowi inaczej.

Źródło: http://www.inwestycje.pl/

drukuj stronę   2008-10-09