nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Geodezja » Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego

W Sejmie trwają prace nad dwoma nowelizacjami ustawy, z 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.).

Pierwsza z nich wprowadza zasadę, że wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są nieodpłatnie wydawane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków na żądanie sądu, prokuratora, organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Najwyższej Izby Kontroli. Natomiast na żądanie innych zainteresowanych podmiotów miałyby być wydawane odpłatnie.
Trzeba zauważyć, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego są wydawane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Jak wskazano w projekcie, w myśl obecnie obowiązującej regulacji dostęp do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków jest utrudniony bez racjonalnego uzasadnienia, co winno zostać zmienione.
Druga z nowelizacji ma na celu wprowadzenie do ustawy terminu dla organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków do uaktualnienia danych zawartych w ewidencji. Ma on wynosić 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Projektodawcy zmiany podkreślają, że nieaktualność ewidencji powoduje bardzo duże problemy we wszelkich postępowaniach, w których niezbędne jest ustalenie właściciela nieruchomości i adresu jego zamieszkania oraz oznaczenia nieruchomości.
Ponadto nowelizacja ma zdyscyplinować organy prowadzące ewidencję - stwarza bowiem podstawę do kierowania w stosunku do nich roszczeń w razie poniesienia szkody spowodowanej ich opieszałością.

Źródło: KRN.pl, 2008.10.15

drukuj stronę   2010-11-02