nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów Strona główna

nieruchomości, kredyty hipoteczne, geodezja, projekty domów

Strona główna » Aktualności » Zapytaj eksperta- Zaadaptowane, a niezgłoszone poddasze
Szukaj nieruchomości

Rodzaj nieruchomości:

Miejscowość:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Szukaj projektu

biuro projektowe:

typ zabudowy:

Cena max (zł):

 

Pow. min (m2):

 

Pow. max (m2):

 

ID:

 

Szukany wyraz :

 

Kontakt:


­SKALAR

ul. Obwodowa 31A/F8 84-240 Reda
­woj. pomorskie, Polska
tel.: +48 058 740 54 10
fax: +48 058 740 54 11

skalar@post.pl
NIP: PL 841-121-57-69
REGON: 771277167

GEODEZJA:

tel.+48 602475855

geodezja.skalar@gmail.com

Zapytaj eksperta- Zaadaptowane, a niezgłoszone poddasze

Sylwester Skoczek, radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

 

Interesuje mnie używany dom, który ma poddasze użytkowe zaadaptowane bez pozwolenia. Po prostu ludzie, którzy sprzedają ten dom, zagospodarowali sobie strych na cele mieszkalne. Z jakim ryzykiem wiąże się dla mnie kupno i użytkowanie takiego domu? Czy nadzór budowlany może mnie ścigać? Właściciele twierdzą, że nie podwyższali bryły budynku, tylko zmienili przeznaczenie strychu. (nazwisko do wiadomości redakcji)

 

– Jeżeli wykonane przeróbki pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi były zgodne z funkcją mieszkalną całego budynku oraz w ich trakcie nie dokonano zmian substancji budynku (które wymagałyby pozwoleń czy też zgłoszenia robót budowlanych), nabycie wspomnianego budynku nie będzie się wiązało z ryzykiem odpowiedzialności z tytułu użytkowania obiektu budowlanego niezgodnie z wymogami prawa budowlanego.

 

Oto co mówią przepisy: art. 71 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

Jak można zauważyć, powyższy przepis nie jest precyzyjny, ponieważ nie zawiera wyczerpującego katalogu przesłanek świadczących o zmianie sposobu użytkowania, a jego brzmienie oddaje jedynie główne intencje ustawodawcy w zakresie określenia granic reglamentacji ze strony organów administracji publicznej (wyrok NSA z 27 września 2002 r., IV SA 2147/00, ONSA z 2003 r., nr 4, poz. 137).

 

Należy przypomnieć, że do 26 września 2005 r. obowiązywał przepis art. 71 ust. 1 pkt 1 ust. pr.bud., który stanowił, że przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy również rozumieć przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie lub było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne. Uchylenie powyższego przepisu oznacza, że ustawodawca zrezygnował, co do zasady, z reglamentowania przeróbki pomieszczenia, jakim jest np. strych na cele mieszkalne. Należy jednak pamiętać, że przeróbka pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi nie powinna zmieniać zakresu wymagań podstawowych, jakie powinien spełniać dany obiekt budowlany, w tym np. wielkości i układu obciążeń. Jeżeli bowiem w wyniku przeróbki pomieszczenia nastąpi zmiana tych warunków, należy potraktować to jako zmianę sposobu użytkowania części obiektu budowlanego i zgłosić ten fakt organowi administracji architektoniczno-budowlanej, czyli właściwemu staroście.

 

W sytuacji natomiast, gdyby w trakcie przeróbki wspomnianego pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi wykonane zostały roboty budowlane objęte obowiązkiem uzyskania przez właściciela budynku pozwolenia na budowę, a właściciel obiektu takiej decyzji nie uzyskał, to mielibyśmy do czynienia z tzw. samowolą budowlaną. Czytelniczka jednak w swoim pytaniu nie sprecyzowała, w jakim zakresie nastąpiła przeróbka pomieszczenia, tzn. jakie prace zostały wykonane i w jakim stopniu zostały zmienione parametry użytkowe i techniczne budynku.

 

Źródło: http://www.rp.pl/

drukuj stronę   2007-11-19